top of page
El pírcing consisteix a perforar la pell, les mucoses o altres teixits amb la finalitat de col·locar-hi joies o altres objectes de metall. El coneixement dels riscos i l’acceptació prèvia a la pràctica a realitzar pot evitar patiments innecessaris a l’usuari.
 
Contraindicacions

No es podrà realitzar sota cap circumstància
En cas de ser al·lèrgic als pigments.
Quan la zona on es vol fer la perforació té afeccions de la pell com pigues, taques, berrugues, o lesions cutànies no diagnosticades.
Si pateix alguna malaltia de la pell com psoriasi, urticària, etc.

Serà necessari un informe mèdic
En cas de patir algunes infeccions o malalties com diabetis, afectacions cardíaques o renals, hepatitis, VIH, etc., ja que disminueixen les defenses i les complicacions poden ser més greus.
Si es pateixen malalties de la sang o si s’està fent un tractament anticoagulant amb acenocumarol (Sintrom ®), ja que es poden tenir hemorràgies.

Si recentment s’ha sofert un tractament per a l’acne amb isotretinoína (Isoacné ®, Dercutane ®, Acnemin ®, etc.), donat que són tractaments que modifiquen la pell i les mucoses, i es podria sagnar amb més facilitat.
Si es té epilèpsia ja que podria desencadenar-se un atac.
Si es pateixen trastorns psicològics o de la personalitat.

De forma temporal
En cas de patir alguna afectació aguda com poden ser les infeccions locals per berrugues víriques, herpes simple o infeccions bacterianes. És necessari esperar que el procés patològic es resolgui.
Si ha tingut molt recentment infiltracions medico estètiques, intervencions quirúrgiques, quimioteràpia o radioteràpia, o té cicatrius no estabilitzades, cremades recents, úlceres o hematomes. En aquests casos caldrà esperar que la debilitat immunològica s’estabilitzi.
Situacions fisiològiques com l’embaràs o la lactància. Són circumstàncies en les que és difícil el tractament de les possibles complicacions pel perill de transmissió dels agents que poden causar efectes no desitjables al nadó.
 
Riscos sanitaris
• Malalties de transmissió sanguínia com hepatitis, tètanus, sida. Poden ser contagiades a través de l’instrumental amb el que es realitza la perforació si no es té cura d’una bona pràctica higiènica i no es compleix la normativa establerta (material esterilitzat, empaquetat individualment i d’un sol ús).

• Infeccions locals bacterianes, víriques o fúngiques. Si es realitzen pràctiques poc asèptiques, o no es fan bé les cures durant el procés de cicatrització.

• Al·lèrgies que l’usuari desconeix que pateix. El contingut de níquel en l’acer quirúrgic 316L és elevat i pot donar problemes al·lèrgics, així com el níquel contingut en altres aliatges.

• Al·lèrgies al làtex dels guants de l’aplicador o als anestèsics.

• Reactivació d’herpes simple o d’herpes zòster.

• Mala cicatrització o cicatrius hipertròfiques i fins i tot queloides. Informacions prèvies a la pràctica

• L’època de l’any menys adient per a fer-se un pírcing és l’estiu, per la suor i les pràctiques associades de platja, piscina i exposició al sol o raigs uva.
• Pensar bé la zona on es vol col·locar el pírcing donat que hi ha llocs amb més o menys riscos

• En cas de proves diagnòstiques, com una ressonància magnètica, haurà de fer-ho constar.

• Si és donant de sang el pírcing limitarà un temps la donació. Igualment ho haurà de fer constar.

• Els dies abans de fer-se el pírcing es recomana no consumir drogues, alcohol, medicaments antiplaquetàris com l’àcid acetilsalicílic (aspirina ®, etc.), ja que aquests productes poden augmentar el risc d’hemorràgia.

És preferible no estar en dejú.
Consells per al tractament de la zona afectada
- Rentar-se bé les mans abans de tocar la zona afectada.
- Fer la higiene diària amb sèrum fisiològic i aplicat amb una gasa estèril.
- Aplicar-hi fred sec (els dos primers dies, màxim 5 minuts consecutius).
- Mantenir la zona seca.
- No agredir-la: no rascar-la, ni fregar-la. Si apareix crosta no s’ha de rascar ni treure.
- Evitar cosmètics no específics: cremes, maquillatges, llets netejadores, vaselina, etc.
- Fins que no estigui cicatritzat no banyar-se a la piscina ni a la platja i no utilitzar la sauna.
- Utilitzar roba que no estrenyi a la zona on s’ha fet el pírcing.
En cas de patir malalties o desconèixer el seu historial mèdic ha de consultar el metge.
Si durant el procés de post tractament aparegués qualsevol reacció o alteració ha de consultar el metge.
bottom of page